همکاران مرکز

اعضای مرکزتحقیقات پیشگیری از سوء مصرف مواد :

 

 

هیآت علمی تمام وقت :

 

دکتر وحید فرنیا ( روانپزشک )

دکتر فائزه تاتاری ( روانپزشک )

دکتر ماری عطایی ( متخصص داخلی )

دکتر ناصر یگانه (متخصص بیهوشی )

دکتر تورج احمدی جویباری ( متخصص داخلی )

 

نیمه وقت :

دکتر فرامرز ملکیان ( دکترای علوم تربیتی )

دکتر بهروز حمزه ( دکترای اپیدمیولوژی )

دکترغلامرضا بهرامی ( پروفسور دارو سازی )

 

 

همکاران دیگر :

دکتر امیر جلالی (  PHDروان پرستاری )

  

cv cv


دکتر صنوبر گلشنی ( متخصص اعصاب و روان )

  

cv cv


دکتر علیرضا ابراهیمی( متخصص اعصاب و روان )

 

 

مصطفی علیخانی ( کارشناس ارشد روانشناسی عمومی )

 


 

ندا زادمیر( کارشناس روانشناسی عمومی )

بهاره رهامی ( کارشناس آسیب شناسی اجتماعی )

راضیه رهامی (  کارشناس آسیب شناسی اجتماعی )