همکاران مرکز

اعضای مرکزتحقیقات پیشگیری از سوء مصرف مواد :

هیآت علمی تمام وقت :

دکتر وحید فرنیا ( روانپزشک )

دکتر فائزه تاتاری ( روانپزشک )

دکتر ماری عطایی ( متخصص داخلی )

دکتر جلال شاکری ( روانپزشک )

دکتر تورج احمدی جویباری ( متخصص داخلی )

دکتر امیر جلالی ( PHD روان پرستاری )

 

نیمه وقت :

دکتر نسرین عبدلی ( PHD روانسنجی )

دکتر حسین ژاله ( PHD.زیست شناسی سلولی .مولکولی)

دکتر مهدی خدامرادی ( PHD.علوم اعصاب )

 

همکاران دیگر :

 

دکتر صنوبر گلشنی (روانپزشک )  


 
دکتر علیرضا ابراهیمی( روانپزشک )


مصطفی علیخانی ( کارشناس ارشد روانشناسی عمومی )

 
ندا زادمیر( کارشناس ارشد روانشناسی بالینی )

 

بهاره رهامی ( کارشناس ارشد روانشناسی بالینی )