دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / برنامه راهبردی عملیاتی

برنامه راهبردی عملیاتی

 

 

 

برنامه راهبردی عملیاتی مرکز تحقیقات پیشگیری از سوء مصرف مواد دانشگاه علوم پزشکی

                     برنامه راهبردی این مرکز جهت سال 1399-1397 عبارت است از:

سال1397

1-  برنامه ریزی در زمینه انجام تحقیقات کیفی در حیطه های پیشگیری، درمان و توانبخشی با تاکید بر نیازهای جامعه

2-فراخوان و افزایش مشارکت اعضاء هیات علمی  علاقه مند و مرتبط با فعالیت مرکز ، پس از تدوین نحوه همکاری و شرح وظایف در شورای پژوهشی مرکز

3- فراخوان و افزایش مشارکت محققان علاقه مند سایر دانشگاهها و ارگان های مرتبط

4- فراخوان و افزایش مشارکت دانشجویان علاقه مند  دانشگاه و سایر دانشگاهها و ارگان های مرتبط

5-برنامه ریزی در راستای افزایش طرح های مصوب مرکز به نسبت 20 درصد بیشتر از سال قبل

6- برنامه ریزی در راستای افزایش کیفیت تعداد طرحهای مرکزتا قابلیت چاپ مقالات حاصل از آنها در مجلات معتبر وجود داشته باشد

7- ایجاد امکانات لازم وحمایت جهت توانمند سازی اعضاء مرکز از طریق شرکت در مجامع علمی وکارگاه های آموزشی ، ازطریق نیازسنجی

8-برنامه ریزی در افزایش چاپ مقالات مرکز به میزان 30 درصد بیشتر از سال قبل

9- برنامه ریزی در راستای توسعه مقالا چاپ شده در مجلات به نحوی که حداقل 70 درصد مجلات سطح یک ( PubMed و ISI باشند)

 

 

سال 1398

1-    تداوم  برنامه ریزی در زمینه انجام تحقیقات کیفی در حیطه های پیشگیری، درمان و توانبخشی با تاکید بر نیازهای جامعه

2-برنامه ریزی در راستای افزایش طرح های مصوب مرکز به نسبت 20 درصد بیشتر از سال 97

3-برنامه ریزی در افزایش چاپ مقالات مرکز به میزان 20 درصد بیشتر از سال قبل

4- برنامه ریزی در راستای توسعه مقالات چاپ شده در مجلات به نحوی که حداقل 90درصد مجلات سطح یک و دو ( PubMed و ISI باشند)

5- تلاش در جهت جذب بودجه پژوهشی مناسب از سوی معاونت تحقیقات و فناوری و جذب بودجه از سایر منابع استانی و کشوری

6-تلاش در راستا جذب گرانت های پژوهشی ملی و بین المللی

7- راه اندازی تربیت دکتری پژوهش محور در زمینه مطالعات اعتیاد

 

سال 1399

1- تداوم برنامه ریزی در زمینه انجام تحقیقات کیفی در حیطه های پیشگیری، درمان و توانبخشی با تاکید بر نیازهای جامعه

2-برنامه ریزی جهت انجام طرح های کلان مرتبط با مصرف مواد با همکاری سازمانهای بین المللی  

3- تلاش در جهت جذب بودجه پژوهشی مناسب از سوی معاونت تحقیقات و فناوری و جذب  بودجه از سایر منابع استانی و کشوری

4- برنامه ریزی و همکاری با سازمان و ارگان های مرتبط در راستای استفاده از منابع و امکانات آنها در راستای انجام طرح های پژوهشی

 7- برنامه ریزی در زمینه همکاری با سازمان های بین المللی و کشوری در زمینه مطالعات مرتبط با مواد مخدر در علوم پایه 

 

برنامه استراتژیک

   

 

برنامه استراتژیک مرکز تحقیقات پیشگیری از سوئ مصرف مواد دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

مرکز تحقیقات پیشگیری از سوئ مصرف مواد دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با هدف انجام پژوهش های بنیادی و کاربردی به منظور توسعه دانش در زمینه پیشگیری و درمان سوئ مصرف مواد از سال 1390   فعالیت خود را در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه آغاز کرد.

این مرکز در سال1391 موفق به اخذ موافقت اصولی از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی بر اساس سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران (رسیدن به جایگاه علمی و اقتصادی مورد نظر در 1404) گردید.

مسئولیت دستیابی به بخش عمده این اهداف بر عهده مراکز علمی دانشگاهی و تحقیقاتی است. مرکز تحقیقات پیشگیری از سوئ مصرف مواد به عنوان عضوی از مجموعه علمی کشور در جهت دستیابی به این هدف و سایر اهداف پیش بینی شده تلاش می کند .

چشم انداز :

تشکیل یک ساختار پژوهشی کارآمد، به‌روز و فعال در زمینه پیشگیری، کاهش آسیب و درمان سوء مصرف مواد در کشور که در سطح منطقه و در آینده در سطح کشور در زمینه انجام طرح‌های پژوهشی مرتبط با پیشگیری و درمان سوءمصرف مواد سرآمد باشد.

رسالت :

هدف تولید علم ودانش و گسترش روش های تحقیقاتی نوین و ارتقای کیفیت روش های موجود به منظور

کاربرد بالینی .

اهداف کلی :

1 - طراحی واجرای تحقیقات بنیادی و کاربردی در زمینه سوء مصرف مواد

2-  استفاده از نتایج تحقیقات با هدف پیشگیری از سوء مصرف مواد و درمان آن

3- هدفمند ساختن تحقیقات در راستای اولویت های پژوهشی دانشگاه و کشور

4 ایجاد هماهنگی های بین سازمانی در انجام تحقیقات مرتبط سوء مصرف مواد در منطقه

5 ارتقای سطح کمی وکیفی همکاری با سایر دانشگاهها و دیگر مراکز تحقیقات سوء مصرف مواد کشور

6 انجام طرح های مشترک با سایر مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی کشوری و بین المللی

7 اخذ موافقت اصولی و پذیرش دانشجوی تکمیلی از جمله دکترای تخصصی  ،  PH. D B y

Research  و کارشناسی ارشد

8 اخذ موافقت اصولی جهت انجام دوره های فرصت مطالعاتی

اهداف جزئی :

1-حمایت از تحقیقات مورد نظر در زمینه سوء مصرف مواد

2-افزایش کمی پروژه های پژوهشی در زمینه سوء مصرف مواد

3-ارتقای کیفی پروژه های پژوهشی در زمینه سوء مصرف مواد

4-بازنگری و تدوین اولویت های پژوهشی در زمینه سوء مصرف مواد

5-برگزاری کارگاههای آموزشی ، و ... به منظور ارتقای دانش بالینی پزشکان عمومی و متخصصین مرتبط

ارزشها :

1-رعایت اخلاق در پژوهش با تاکید بر موازین ارزشمند اسلامی و قوانین جهانی

2-تاکید بر فعالیت های گروهی و تحقیقات مشترک بین سازمانی و بین دانشگاهی

نقاط قوت :

1- وجود افراد متخصص و صاحب‌نظر در دانشگاه و سازمانهای مرتبط در حوزه سوء مصرف مواد

2-شرایط خاص سوئ مصرف مواد در منطقه بعنوان بستر انجام تحقیقات

3- دیدگاه حمایتی مسئولان ارشد دانشگاه از فعالیتهای مرکز

3-همکاری مناسب سازمانها و ارگانهای مرتبط جهت انجام تحقیقات

 

نقاط ضعف :

1-کمبود منابع اقتصادی و ضعف در زمینه حمایتهای مورد نیاز مالی

2-کمبود افراد متخصص در زمینه آماده سازی وچاپ گزارشها و مقالات حاصل از تحقیقات

3- ضعف منابع انسانی در بخش اجرایی طرح‌های پژوهشی مرتبط با سوء مصرف مواد

4-مشکلات اداری و روند کند در زمینه تصویب طرح های پژوهشی

5- عدم وجود انگیزه کافی در برخی اعضای مرکزدر زمینه انجام تحقیقات مرتبط با سوء مصرف مواد

 

راهبردها :

1-جذب افراد تمام وقت جدید و علاقمند

2-تقویت همکاری بین بخشی داخل و خارج از دانشگاه

3-جذب منابع مالی

4-تقویت ساختار های پژوهشی

5-نظارت و ارزیابی مستمر فعالیت های مرکز

6- برگزاری کارگاههای آموزشی و دوره های آموزشی کوتاه مدت

 

:(Opportunities)فرصت‌ها

1- تغییر مثبت رویکرد مدیران وزارت بهداشت و سایر ارگان‌های دولتی در سال‌های اخیر نسبت به جدی تلقی کردن معضل سوءمصرف مواد در کشور

2- تغییر مثبت رویکرد رسانه‌های عمومی و مردم نسبت به پیشگیری و درمان سوء مصرف مواد

3- امکان بهره‌کیری از کمک‌های مالی و معنوی سازمان‌های دولتی نظیر استانداری

4- امکان بهره‌گیری از کمک‌های سازمان‌های غیر دولتی‌

5- امکان بهره‌گیری از کمک‌های سازمان‌های جهانی نظیر سازمان جهانی بهداشت

 

:(Threats)تهدیدها

1- وجود مراکز متعدد و موازی که در بسیاری از موارد باعث اتلاف وقت - انرژی و منابع میگردد.

2- تصمیم گیریهای ناهمگون و گاها" بی ثبات کشوری در زمینه مدیریت صحیح مشکلات مرتبط با سوء مصرف مواد

3- سرعت بالای تغییر و تحولات مرتبط با سوئ مصرف مواد در جامعه

 

استراتژی: پژوهشی در زمینه‌ی سوء مصرف مواد

اهداف

انجام پژوهش در زمینه‌ی همه‌گیر شناسی سوء مصرف مواد

انجام پژوهش در زمینه‌ی شیوه های پیشگیری اولیه از سوء مصرف مواد

انجام پژوهش در زمینه‌ی شیوه های موثر درمان سوء مصرف مواد

انجام پژوهش در زمینه‌ی کاهش آسیبهای اجتماعی ناشی از سوء مصرف مواد

انجام پژوهش در زمینه‌ی بازتوانی مبتلایان به سوء مصرف مواد

 

فعالیت‌ها

تهیه، تنظیم، تصویب و اجرای طرح‌های پژوهشی در زمینه همه‌گیر شناسی سوء مصرف مواد

تهیه، تنظیم، تصویب و اجرای طرح‌های پژوهشی در زمینه پیشگیری اولیه از سوء مصرف مواد

تهیه، تنظیم، تصویب و اجرای طرح‌های پژوهشی در زمینه درمان سوء مصرف مواد

تهیه، تنظیم، تصویب و اجرای طرح‌های پژوهشی در زمینه کاهش آسیبهای اجتماعی ناشی از سوء مصرف مواد

تهیه، تنظیم، تصویب و اجرای طرح‌های پژوهشی در زمینه‌ی بازتوانی مبتلایان به سوء مصرف مواد