اطلاعات کلی

 

 

مرکز تحقیقات پیشگیری سوء مصرف مواد
 
Substance  Abuse   Prevention   Research   Center,

 Kermanshah  University  of  Medical   Sciences, Kermanshah, Iran

 


تاریخچه

مرکز تحقیقات سوء مصرف مواد با همت دکتر تورج احمدی جویباری و مشارکت و همکاری گروه روانپزشکی در سال 1390 تاسیس شد و در سال 1391 مرکز موفق به اخذ موافقت اصولی از وزارت بهداشت و درمان شد. از تاریخ شروع فعالیت مرکز تا تاریخ 1/ 8 / 93 ریاست مرکز را آقای دکتر تورج احمدی جویباری دانشیار دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ( متخصص داخلی) بر عهده داشتند و از تاریخ 1/ 8 / 93 دکتر وحید فرنیا دانشیار دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (متخصص اعصاب و روان ) ریاست مرکز تحقیقات پیشگیری سوء مصرف مواد را  عهده دار هستند و در تاریخ 27/1/96 مرکز موفق به اخذ موافقت قطعی از وزارت بهداشت و درمان شد.


اهداف کلی :

·        طراحی واجرای تحقیقات بنیادی و کاربردی در زمینه سوء مصرف مواد به منظور توسعه دانش

·         ارزیابی برنامه های پیشگیری، درمان و کاهش آسیب در مصرف مواد

·          هدفمند ساختن تحقیقات در راستای اولویت های پژوهشی دانشگاه و کشور

·        ایجاد هماهنگی های بین سازمانی در انجام تحقیقات مرتبط سوء مصرف مواد در منطقه

·        ارتقای سطح کمی وکیفی همکاری با سایر دانشگاهها و دیگر مراکز تحقیقات سوء مصرف مواد کشور

·          انجام طرح های مشترک با سایر مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی کشوری و بین المللی

·        تربیت نیروی انسانی متخصص و محقق در زمینه پیشگیری و درمان سوء مصرف مواد

 

اهداف اختصاصی :

  • طراحی واجرای تحقیقات بنیادی و کاربردی در زمینه سوء مصرف مواد به منظور توسعه دانش
  • ارزیابی برنامه های پیشگیری، درمان و کاهش آسیب در مصرف مواد
  • هدفمند ساختن تحقیقات در راستای اولویت های پژوهشی دانشگاه و کشور
  • ایجاد هماهنگی های بین سازمانی در انجام تحقیقات مرتبط سوء مصرف مواد در منطقه
  • ارتقای سطح کمی وکیفی همکاری با سایر دانشگاهها و دیگر مراکز تحقیقات سوء مصرف مواد کشور
  • انجام طرح های مشترک با سایر مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی کشوری و بین المللی
  •  تربیت نیروی انسانی پژوهشگر در زمینه پیشگیری و درمان سوء مصرف مواد

 

چشم انداز

مرکز تحقیقات پیشگیری از سوء مصرف مواد دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تاپایان سال 1404 یکی از سه قطب برتر علمی مطالعات مرتبط با پیشگیری و درمان اعتیاد در کشور باشد.


ماموریت

مرکز تحقیقات پیشگیری از سوء مصرف مواد دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با یک ساختار نیروی انسانی و پژوهشی کارآمد، به‌روز و فعال در زمینه پیشگیری، کاهش آسیب و درمان سوء مصرف مواد قصد دارد با توان حرفه ای و دانش نیروی های متعهد و متخصص مرکز و سایر واحدهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و همکاری بین بخشی سازمانهای مرتبط در سطح منطقه و در آینده در سطح کشور خدمات خود را در سطوح مختلف پیشگیری، درمان و توانبخشی در اختیار پژوهشگران، درمانگران و  برنامه ریزان حوزه سلامت قرار دهد.