اطلاعات کلی

 

 

مرکز تحقیقات پیشگیری سوء مصرف مواد
 
Affilation :Substance  Abuse   Prevention   Research   Center
n


 Kermanshah  University  of  Medical   Sciences, Kermanshah, Iran

 


تاریخچه

مرکز تحقیقات سوء مصرف مواد با همت دکتر تورج احمدی جویباری و مشارکت و همکاری گروه روانپزشکی در سال 1390 تاسیس شد و در سال 1391 مرکز موفق به اخذ موافقت اصولی از وزارت بهداشت و درمان شد. از تاریخ شروع فعالیت مرکز تا تاریخ 1/ 8 / 93 ریاست مرکز را آقای دکتر تورج احمدی جویباری دانشیار دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ( متخصص داخلی) بر عهده داشتند و از تاریخ 1/ 8 / 93 دکتر وحید فرنیا دانشیار دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (متخصص اعصاب و روان ) ریاست مرکز تحقیقات پیشگیری سوء مصرف مواد را  عهده دار هستند و در تاریخ 27/1/96 مرکز موفق به اخذ موافقت قطعی از وزارت بهداشت و درمان شد.


اهداف کلی :

·        طراحی واجرای تحقیقات بنیادی و کاربردی در زمینه سوء مصرف مواد به منظور توسعه دانش

·         ارزیابی برنامه های پیشگیری، درمان و کاهش آسیب در مصرف مواد

·          هدفمند ساختن تحقیقات در راستای اولویت های پژوهشی دانشگاه و کشور

·        ایجاد هماهنگی های بین سازمانی در انجام تحقیقات مرتبط سوء مصرف مواد در منطقه

·        ارتقای سطح کمی وکیفی همکاری با سایر دانشگاهها و دیگر مراکز تحقیقات سوء مصرف مواد کشور

·          انجام طرح های مشترک با سایر مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی کشوری و بین المللی

·        تربیت نیروی انسانی متخصص و محقق در زمینه پیشگیری و درمان سوء مصرف مواد

 

اهداف اختصاصی :

  • طراحی واجرای تحقیقات بنیادی و کاربردی در زمینه سوء مصرف مواد به منظور توسعه دانش
  • ارزیابی برنامه های پیشگیری، درمان و کاهش آسیب در مصرف مواد
  • هدفمند ساختن تحقیقات در راستای اولویت های پژوهشی دانشگاه و کشور
  • ایجاد هماهنگی های بین سازمانی در انجام تحقیقات مرتبط سوء مصرف مواد در منطقه
  • ارتقای سطح کمی وکیفی همکاری با سایر دانشگاهها و دیگر مراکز تحقیقات سوء مصرف مواد کشور
  • انجام طرح های مشترک با سایر مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی کشوری و بین المللی
  •  تربیت نیروی انسانی پژوهشگر در زمینه پیشگیری و درمان سوء مصرف مواد

 

چشم انداز

مرکز تحقیقات پیشگیری از سوء مصرف مواد دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تاپایان سال 1404 یکی از سه قطب برتر علمی مطالعات مرتبط با پیشگیری و درمان اعتیاد در کشور باشد.


ماموریت

مرکز تحقیقات پیشگیری از سوء مصرف مواد دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با یک ساختار نیروی انسانی و پژوهشی کارآمد، به‌روز و فعال در زمینه پیشگیری، کاهش آسیب و درمان سوء مصرف مواد قصد دارد با توان حرفه ای و دانش نیروی های متعهد و متخصص مرکز و سایر واحدهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و همکاری بین بخشی سازمانهای مرتبط در سطح منطقه و در آینده در سطح کشور خدمات خود را در سطوح مختلف پیشگیری، درمان و توانبخشی در اختیار پژوهشگران، درمانگران و  برنامه ریزان حوزه سلامت قرار دهد.