تماس با ما

 

 


کرمانشاه – میدان ایثار- بلوار عشایر – بیمارستان فارابی – مرکز تحقیقات پیشگیری سوء مصرف مواد

آدرس الکترونیکی : saprc@kums.ac.ir
تلفن   :     08338264513        

نمابر :    08338264513        

کدپستی : 6719851451

google map