ارتباط با ریاست مرکز

cv1 رزومه

  

 

    ریاست مرکز تحقیقات پیشگیری سوء مصرف مواد                                  

   

    دکتر وحید فرنیا                                             

متخصص اعصاب و روان

 ایمیل :vfarnia@kums.ac.ir

آدرس : بلوار عشایر - جاده دولت آباد - مرکز آموزشی درمانی فارابی

تلفن : 08338264513

ارتباط با معاون مرکز

 

ارتباط با معاون پژوهشی مرکز :

 


خانم دکتر نگین فرهادیان

 ایمیل :neginfarhadian@yahoo.com

تلفن تماس : 38264513