رسالت

 

Mission

مرکز تحقیقات پیشگیری از سوء مصرف مواد دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با یک ساختار نیروی انسانی و پژوهشی کارآمد، به‌روز و فعال در زمینه پیشگیری، کاهش آسیب و درمان سوء مصرف مواد قصد دارد با توان حرفه ای و دانش نیروی های متعهد و متخصص مرکز و سایر واحدهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و همکاری بین بخشی سازمانهای مرتبط در سطح منطقه و در آینده در سطح کشور خدمات خود را در سطوح مختلف پیشگیری، درمان و توانبخشی در اختیار پژوهشگران، درمانگران و  برنامه ریزان حوزه سلامت قرار دهد.